Menu
نویسنده مطلب : سارا مطیع

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


سلام.

تصمیم گرفتم این بحث رو با کاری که سه سال پیش به خاطرِ تقویت اراده شروع کرده بودم وبعد رها شد ادغام کنم. (از اوایلِ تابستانِ ۹۳ تا پایانِ همون سال به پیشنهاد شهاب مردای https://goo.gl/U3AOsU (پیشنهاد می‌کنم حتما یه سر به این پیشنهاد هم بزنید) شروع کردم به رونویسی از گلستان که متاسفانه ادامه پیدا نکرد.) اگرچه یادگرفتن گلستان فایده زیاد داره اما در حال حاضر این رونویسی از گلستان برام چندان خوشایند نیست.

پس: هر روز طبقِ برنامه یک حکایت از گلستان رو توی دفتر یادداشت می‌کنم.

زمان انجام اش رو هم متصل می‌کنم به اولین قهوه‌ای که هر روز صبح عادت دارم بخورم.

۱۴ تیر ۹۶ برمی‌گردم این جا برایِ اعلامِ نتیجه .