Menu
نویسنده مطلب : مریم السادت جوادى

مطلب مورد بحث:

عوامل و موانع پرورش و شکوفایی استعدادها


اشکان عزیز

این طرح جدید متمم را کمتر میفهمم و نمیدانم اتاق گفت و گو چگونه اداره خواهد شد. تداخل دیدگاه ها و نظرات را چگونه میشود از نظر حجم کنترل کرد و البته که متمم قبلن فکرش را کرده و مثل همیشه به او اعتماد خواهیم کرد و از شنا در این جریان لذت خواهیم برد.

مورد آخری را که مطرح فرموده بودید برایم جالب بود. در سری اول دروس استعدادیابی دوستانی بودند که شغلهای مربوط به هر استعداد را از دیدگاه خودشان مینوشتند یک نمونه خیلی خوب از علیرضا امیری عزیز پیدا کردم که لینک خیلی بهتری بود. البته خیلی خوب میشد اگر در متمم میتوانستیم یک جا جمعشان کنیم و داشته باشیم.

در ضمن به کتاب “شغل مناسب شما” که پیشتر آن را متمم معرفی کرده اشاره شده است که لینک مربوطه را هم از اینجا میتوانید ببینید.