Menu
نویسنده مطلب : محسن رجب پور

مطلب مورد بحث:

یک تمرین کوتاه اما اثربخش برای تسلط کلامی


کتاب: اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED

نویسنده: کریس اندرسون (مدیر عامل TED)

احساس: امید، رضایت، شرم و لذت

نویسنده در این کتاب به تناسب هر فصل، با تحلیل سخنرانی افراد مختلف، تجربیات مرتبطی را که به واسطه حضور در موسسه TED داشته را بیان می‌کند.

این کتاب در واقع نقش انگیزاننده‌ای را برای من داشت که من نیز امیدوار شدم بتوانم بیان و سخنرانی سنجیده و کاملی داشته باشم.

چارچوب، چیدمان مطالب و روش ارائه مطلب کتاب، این پیام را به من منتقل کرد که برای نگارش یک کتاب یا یک محتوای غنی لازم است مؤلف یا نویسنده یک ارتباط مستحکمی با حوزه مورد بحث برقرار کند، از نظر من این ارتباط سه جنبه دارد؛ اول اینکه فرد به دانش موجود در حوزه مدنظر تسلط بالاتری از محتوایی که قرار است ارائه شود داشته باشد، دوم اینکه فرد مطالبی را که قرار است ارائه کند چشیده باشد (تجربه کند.)، سوم اینکه فرد از انجام تمرین جهت ارائه محتوا چه به صورت متن و چه به شکل چند رسانه‌ای واهمه‌ای نداشته و این را بپذیرد که باید روی محتوای تولیدی اصلاحات فراوانی انجام دهد.

برای من هزینه خرید این کتاب در مقایسه با کتاب‌های دیگری که خریده بودم قابل تأمل بود و ابتدا در مورد ارزش مادی آن شک داشتم اما پس از مطالعه به این نتیجه رسیدم که مطالب ارائه شده ارزش مبلغ پرداختی‌ام را دارد در نتیجه در خرید کتاب رضایت داشتم.

احساس امیدواری من بیشتر برخواسته از این برداشتم از کتاب بود که معمولاً ارائه و سخنرانی‌هایی که از قبل تمرین کافی برای آن‌ها انجام نشده به شکست منتهی می‌شود و من نیز که شکست‌هایی را تجربه کرده بودم، این را پذیرفتم که در فرآیند برنامه‌ریزی برای ارائه و سخنرانی زمان قابل تأملی را برای تمرین اختصاص دهم و از اینکه قبل از این مدت زمان مناسبی به تمرین اختصاص ندادم احساس شرم پیدا کردم.

البته لازم به ذکر است که علاوه بر احساس غالب که همان امیدواری بود، لذت بردن از صفحه‌آرایی و جلد زیبای کتاب نیز از احساسات برخواسته پس از مطالعه کتاب بود.