Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

سکوت قدرت درونگراها (قدرت سکوت) نوشته سوزان کین


من درونگرا هستم و به قول آقای شعبانعلی “ما زود می میریم” .سالهاست که رنج درونگرایی در وجودم بود .میدیدم که جامعه حتی جنس مخالف چطور با برونگرا ها رفتار خوبی دارند ولی با من که پایبند اصول و اخلاقی بودم همراهی نمی کردند. با خوندن این کتاب حس بدی که به خودم داشتم از بین رفت. همسرم قبول کرد که من از تنهایی انرژی می گیرم خلاصه  نتایج خوبی برای من داشت.