Menu
نویسنده مطلب : علی

مطلب مورد بحث:

حمایت اجتماعی - تعریف دوستی چیست و چه کسانی واقعاً دوست شما هستند؟


در حقیقت من گستره ی دوستان زیادی دارم، ولی مرز های کاملا مشخصی هم در روابطم دارم
من فاصله ها رو دوس دارم و هیچوقت سعی نمیکنم بیشتر از یه حدی به کسی نزدیک بشم .

من ترجیح میدم تعهد دوستانه ی عمیقی با کسی نداشته باشم، تعهد انتظار ها رو افزایش میده و من دوس دارم خوبی های دیگران در حق خودم رو به پای لطفشون بنویسم، نه وظایفشون در یه رابطه…