Menu
نویسنده مطلب : مسیح پورحقانی

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


به صورت شخصی در زمان های گذشته هدف گذاری های مختلفی در زمینه اموزشی برای خودم نوشته بودم که بیشتر در حوزه های تخصصی امنیت شبکه بود

چون من پیام نور درس میخوندم احساس میکردم که مدرک دانشگاه معتبر نیست و توانایی های من خیلی بیشتر از این دانشگاه هست.

چند سال پیش هم  قبولی در امتحانات و گرفتن مدارک شبکه برای خودش یک اتیکتی بود

با اینکه به خیلی از این مدارک هم دست پیدا کردم و عملا هیچ استفاده مفیدی از اونها نتونستم بکنم