- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سید اکبر مصطفوی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا تصمیم اولیه من ناشی از یک احساس پرقدرت بود یا یک کشش طولانی و ماندگار؟

آیا خودانگیزش (روحیه دادن به خود و دور کردن افکار منفی) در مراحل کار مانع از دیدن واقعیت ها نمی شود؟

آیا رابطه وزن دار عادلانه ای برای جمع کردن بین موفقیت، رضایت و آرامش وجود داشت؟