Menu
نویسنده مطلب : محمد ضیافت دوست

مطلب مورد بحث:

برون ریزی ذهنی


من چطور میتونم کیفیت زندگی و رضایتمندی از خودم رو بهبود ببخشم
من چطور میتونم با مطالعه محتوای متمم و دیگر منابع مطالعاتی اون به اهداف خودم در زندگی نزدیک بشم
آیا این روش مطالعه و منابع مطالعاتی در تغییر مدل ذهنی و نوع نگاه من به اهداف و خواسته های زندگی  کمکی کرده ؟
نوع تحلیل و تفکر من چه تغییری کرده است آیا همچنان همان کیفیت و همون روش های قبلی برای من برای رسیدن به اهدافم مد نظر هستش یا به روش و یا خواست های جدیدی رسیده ام ؟
آیا این مدل ذهنی و نگاه من به مشکلات و خواسته های زندگی رو میتونم به عنوان یک مهارت درنظر بگیرم و با کمک این مهارت به دیگران در بهبود کیفیت کارکردن ، یادگیری ،مطالعه و هر چیز دیگه کمکی کنم یا به عبارت دیگه اطرافیان من و مشکلات اونها و کمک به اونها جایی در این نوع نگاه من داره .