Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

مزایا و معایب کار کردن برای شرکتهای بزرگ


میلاد عزیز، قطعا نمیشه حکم کلی و قطعی داد و هر چه که اینجا میگیم بر اساس دانسته ها و تجربیات خودمونه.

اگر رئیس خوب رو فردی در نظر بگیریم که تونسته بر اساس مهارت های خودش، شرکت رو موفق کنه، من فکر می کنم بهتره در شرکت های متوسط به دنبال چنین افرادی باشیم. (همه جا همچنین مدیرانی هستند، ولی شانس ما در شرکت های متوسط برای پیدا کردنشان بیشتر خواهد بود)

چون در شرکت های بزرگ، موفقیت به عوامل بسیار زیادی بستگی داره و ممکنه مدیر شرکت نقش بسیار کمی در موفقیت شرکت داشته باشه. از طرف دیگر، شانس اینکه در دهه سوم زندگی بتونی زیردست همچین مدیری کار کنی و اون هم وقت کافی برای آموزش و تربیت تو بذاره خیلی کمه، مگر اینکه ژن خوبی داشته باشی.

در شرکت های کوچک (مثل استارتاپ ها) هنوز مهارت های مدیر آزموده نشده اند و مشخص نیست که آیا این مدیر به اصول کسب و کار وارد است یا نه.