Menu
نویسنده مطلب : محمد زند

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام به متممی های عزیز

موضوع موفقیت همواره یکی از موضوعات جذاب والبته بدون مرز و تعریف مشخصی است.

به نظر من ، موفقیت از دوحیث درون فردی و برون فردی یا جامعه قابل بررسی است.

گاهی فرد در پیشرفت از حوزه فعالیت شخصی به صورت انفرادی لذت برده و گاهی هم این لذت ، موفقیت در کارگروهی تعریف می شود.

به طبع با توجه به ویژگیهای شخصیتی متفاوت ، موفقیت هم دارای تمایزهای خواهد بود.

گاها اشاره می شود که موفقیت با ثروت رابطه ای ندارد و مستقل است.اما در دنیایی که یکی از مهمترین پارامترهای ارزیابی ، تولید ثروت است ، بی تاثیر هم نیست ، و شاید اگر بازده مالی خوبی نداشته باشد ، عامل بازدارنده به حساب اید و معدود افرادی هستند که حاضرند با شرایط موجود ادامه دهند.

موفقیت نیاز به تشخیص و نوعی جرقه ابتدایی دارد ، که اگر در زمان درست تشخیص داده نشود ، شاید فرصت شکوفایی اش را از دست دهد.

معمولا موفقیت ، توانایی در حوزه های هنری ، ورزشی ، علمی ، و به طور کلی در خلاقیت و تولید تعریف می شود.

در مسیر موفقیت به ابزارها و حمایتهای نیاز است که اگر دریافت نشود ، باعث پایان مسیر موفقیت خواهد شد.

موانع زیادی در راه رسیدن موفقیت وجود دارد که از جمله به شرایط لازم و ابزارهای کار امد می توان اشاره کرد.

اما مهمترین مانع از نظر بنده ، حفظ و ماندن در مسیر است.

افراد زیادی بعد از کسب موفقیت نسبی ، به دلیل عدم توجه به رشد و بقا ، از دور رقابت خارج شده اند.

موفقیت از مسیر صاف و هموار و قابل پیش بینی برخوردار نیست و به نوعی حرکت در مسیر مه آلود تلقی می شود.

هیچ نسخه ی از پیش تعیین شده ای هم برای حل این مشکل نیست.

اگر چه مطالعه ، استفاده از تجربه و مشورت بزرگان در حوزه تخصصی ، اماده شدن برای بدترین شرایط ، تحمل خارج شدن از منطقه امن و داشتن هم مسیری های قابل اطمینان می تواند کمک شایانی کند.

استعداد سنجی ، وجود شرایط مناسب و ابزارهای کارامد ، دانش کاربردی ، نقشه  و استراتژی لازم برای پیمودن مسیر ، پیش بینی موانع و شکست  ها در طول مسیر ، مشاوران عالی و … لازمه اغازموفقیت است.