Menu

عادتها، تجربه‌ها و رفتارهای شما در مقابل کودکان

اصول اخلاقی و رفتاری برخورد با کودکان

عادتهای کوچک زندگی
   

مدل پنج عاملی شخصیت (Big-5 یا Five Factor Model)

مقدمه ای بر تعریف نظریه پنج عاملی شخصیت

تمرین و مشارکت در بحث
   
شخصیت شناسی
   
مختص کاربر ویژه
   

عادتها و نکات مرتبط با عکس و عکاسی

نکاتی در مورد دوربین عکاسی و عکس انداختن

عادتهای کوچک زندگی
   

تصاویر مهاجرت پرندگان – کوچ پرندگان در جستجوی زمینی برای زندگی

زنگ تفریح
   

مدیریت پروژه برای پروژه های کوچک (سنجش سلیقه متممی‌ها)

مدیریت پروژه برای پروژه های کوچک

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت پروژه
   

پروژه پایانی درس تفکر سیستمی

پروژه پایانی درس تفکر سیستمی

تفکر سیستمی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   

وقتی که موفقیت ما را شاد نمیکند

وقتی که موفقیت ما را شاد نمیکند - کارگاه زندگی شاد

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

هرگز دوم نباش

دعوت به گفتگو
   

چکش برقی (گفتگو درباره کارتون)

چکش الکتریکی - گفتگو درباره کارتون

ایده متمم
   
مختص کاربر ویژه
   

پروژه پایانی درس تصمیم گیری

پروژه درس تصمیم گیری

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

در پشت در پشت در پشت در

ایده متمم
   
مختص کاربر ویژه
   

دن اریلی: معلم خوب، درس بد، معلم بد، درس خوب

دن اریلی و انتخاب درس و معلم

ایده متمم
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

هر چقدر هم کوچک، اقدامی انجام دهیم

چیپ کانلی و ست گادین

ایده متمم
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

انتخاب زمان مناسب

ست گادین و زمان مناسب

ایده متمم
   
مختص کاربر ویژه