Menu

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی

تولید ارزش اقتصادی

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ

دوره MBA - بازار همه چیز است - متمم

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تفاوت کالا و خدمت در چیست؟

تفاوت کالا و خدمت - دوره mba

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

معیارهای تحلیل بازار و ارزیابی بازار (بخش دوم)

تحلیل بازار را توسط چه معیارهایی انجام دهیم؟

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تجزیه و تحلیل بازار | معیارهای ارزیابی بازار

دوره MBA - معیارهای اندازه گیری بازار

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

واسطه گری چیست و تفاوت دلالی و واسطه گری در کجاست؟

تعریف دلالی چیست و تعریف واسطه گری چیست و تفاوت دلالی و واسطه گری چیست

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

ارزش چیست؟ | تعریف ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کارها

دوره MBA - ایجاد ارزش در کسب و کار - متمم - محل توسعه مهارتهای من

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

ارزش آفرینی و شناخت انگیزه انسانها

دوره MBA - شناخت انگیزه مشتری و بازاریابی

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تفاوت بازار و صنعت چیست؟ تاکیدی بر مفهوم عرضه و تقاضا

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه