Menu

FAB چیست؟ معرفی محصول بر پایه‌ی ویژگی/مزیت/منفعت

FAB چیست

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

مشتری یابی با استفاده از تماس تلفنی (تماس سرد)

تماس تلفنی سرد یا تماس سرد به معنی ارتباط با مخاطبی است که او را چندان نمی شناسیم

بازاریابی و فروش تلفنی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

فروشنده موفق چه ویژگی هایی دارد؟

آموزش مهارت فروش حرفه ای - متمم - محل توسعه مهارتهای من

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

شناسایی نیاز مشتری | کشف نیاز مشتری گام اول فروش است

مته شش میلیمتری یا سوراخ شش میلیمتری - -متمم

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

آشنایی با بخش‌های کلیدی گفتگوی فروش

مکالمه فروش - گفتگوی فروش

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

توصیه هایی برای جلسه فروش حضوری

نکاتی درباره جلسه فروش حضوری

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

ارسال پیامک تبلیغاتی با هدف مشتری یابی

ارسال پیامک تبلیغاتی و مشتری یابی با استفاده از این شیوه

بازاریابی و فروش تلفنی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

نیاز در ذهن یک مشتری

دانش و مهارت فروش - متمم - محل توسعه مهارتهای من

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

مرور پنج مرحله‌ یک خرید

مهارت فروش: مراحل تصمیم مشتری

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

وظایف فروشنده-دیدگاه یخچال و اسکیمو

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش