Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)

شناخت بازار همگن و ویژگیهای بازارهای همگن

تعریف بازار همگن در مدیریت بازاریابی و بخش بندی بازار

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

چرا به سراغ بخش بندی بازار میرویم؟

چرا به سراغ بخش بندی بازار می‌رویم؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

روش های بخش بندی بازار: استفاده از پیش فرض ها / استفاده از داده ها

روش های بخش بندی بازار

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

معیارهای تقسیم بندی بازار

معیارهای تقسیم بندی بازار

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

انواع هدف گذاری بازار و معیارهای انتخاب بازار هدف

انتخاب بازار هدف

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

بازاریابی تلفنی چیست و چه کاربردی دارد؟

تعریف تله مارکتینگ یا بازاریابی تلفنی

بازاریابی و فروش تلفنی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف بازاریابی مستقیم و انواع آن

بازاریابی مستقیم به عنوان یکی از انواع بازاریابی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

بازارهای صنعتی چه هستند؟ تفاوت بازار صنعتی و بازار سازمانی و بازار مصرفی چیست؟

بازارهای صنعتی و تفاوت آنها با بازارهای مصرفی و بازارهای سازمانی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

کاربردهای بازاریابی – بازاریابی در چه زمینه هایی انجام می‌شود؟

مدیریت بازاریابی و انواع بازاریابی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی