Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu

مهارت نرم چیست؟ | مهارت های نرم چه ویژگی هایی دارند؟

مهارت نرم

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر ویژه
   

پیشنهاد کتاب برای خرید از نمایشگاه کتاب | فهرست پیشنهادی متممی‌ها

کتاب مناسب برای نمایشگاه کتاب

بوی کاغذ
   

هدف گذاری در زندگی شخصی و محیط کار | تعریف، اصول، تکنیکها و روشها

هدف گذاری

هدف گذاری
   

تعریف درونگرایی چیست؟ افراد درونگرا چه ویژگی هایی دارند؟

درونگرا چیست و درونگرایی چه ویژگی‌هایی دارد؟

خودشناسی
   
مختص کاربر ویژه
   

دوره صوتی آموزش هدف گذاری

مهارت های ارتباطی | دوره آموزش ارتباط موثر

مهارت های ارتباطی

مهارتهای ارتباطی
   

کتاب های پرفروش | آیا پرفروش ترین کتاب های جهان لزوماً بهترین کتابهای حوزهٔ خود هستند؟

پرفروش ترین کتاب های جهان

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

تشکر از تعدادی از دوستان متممی | هدیه بسیار کوچک

تشکر از متممی‌ها

عمومی
   

نشانه های عزت نفس پایین | حساس بودن بیش از حد به حرف و نظر دیگران

نشانه های عزت نفس پایین

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه عزت نفس
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب های توسعه فردی

کتابهای توسعه فردی

توسعه مهارتهای فردی
   

مهارت چیست؟ | تعریف مهارت و انواع مهارت

مهارت چیست

تمرین و مشارکت در بحث
   
توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

تهاتر چیست؟ | معنی تهاتر در معامله و جایگاه معاملات تهاتری در اقتصاد امروز

تهاتر چیست

تاریخچه پول
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

کتابخوانی و توصیه هایی برای آن | چگونه کتابخوان شویم؟

کتاب و کتابخوانی

مهارت یادگیری
   

فردریک تیلور و تیلوریسم | مدیریت علمی تیلور چه می‌گوید؟

فردریک تیلور

مختص کاربر ویژه
   
نویسندگان و متفکران مدیریت
   

شرکت هلدینگ چیست و چه تفاوتی با شرکت های سرمایه گذاری دارد؟

شرکت هلدینگ چیست؟ اداره شرکت هلدینگ چه تفاوتی با شرکت سرمایه گذاری دارد؟

کارآفرینی
   

دوره آموزش کارآفرینی | راهنمای راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای کوچک

آموزش کارآفرینی

راهنمای مطالعه درسها
   
کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

سواد چیست؟ | تعریف سواد از نظر یونسکو

سواد چیست

مهارت یادگیری
   

تشکر از تعدادی از دوستان متممی | هدیه بسیار کوچک

عمومی