Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu

مدیریت در شرایط ابهام: دنیای سه حالتی – به چیزی که شکننده نیست چه می‌گویید؟

مفهوم شکننده نبودن یا Antifragile در نگاه نسیم طالب

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت در شرایط ابهام