Menu
راهنمای خرید و خواندن کتاب

در انتخاب یک کتاب به چه نکاتی دقت کنیم و کتاب را چگونه بخوانیم تا اثربخشی بیشتری داشته باشد؟


صفت های پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار: Selective

صفات پرکاربرد انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

فعل ۱۸: Decide

یادگیری زبان انگلیسی

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۵:‌ Spend

یادگیری زبان انگلیسی Spend

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Proper

صفت Proper به معنای مناسب

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

معرفی پادکست حرفه‌ای های کسب و کار (مباحث مالی و سرمایه گذاری)

پادکست های یادگیری انگلیسی - این مجموعه به آموزش سرمایه گذاری و بازارهای مالی پرداخته است

مختص کاربر ویژه
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۲۱: Receive

یادگیری زبان انگلیسی Receive

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۱۶: Sell

یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران SELL

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۶۱: Remind

یادگیری زبان انگلیسی Remind

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۶۷: Fix

یادگیری زبان انگلیسی

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۳۲: Establish

یادگیری زبان انگلیسی Establish

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۴: Include

یادگیری زبان انگلیسی فعل Include

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۳: Stand

یادگیری زبان انگلیسی Stand

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۱: Leave

یادگیری زبان انگلیسی Leave

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۲: Provide

یادگیری زبان انگلیسی Provide

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی