Menu
فایل صوتی آموزشی ویژگی‌‌های انسان تحصیل‌کرده

مسیرِ تبدیل شدن به یک انسان فرهیخته چیست و در این راه، باید به چه نکاتی دقت کنیم؟


فعل ۶۹: Complain

یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران Complain

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

افعال پرکاربرد انگلیسی | Retain

فعل Retain در زبان انگلیسی

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

یاد گرفتن انگلیسی | تجربه شما در یادگیری زبان انگلیسی چیست؟

آموزش زبان انگلیسی

تمرین و مشارکت در بحث
   
عادتهای کوچک زندگی
   

فعل ۶۵: Estimate

یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران

یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۹۷: Verify

یادگیری زبان انگلیسی - فعل Verify

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۹۴: Authorize

یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران Authorize

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

معرفی پادکست آنچه در ذهن می‌گذرد | پادکست روانشناسی

پادکست روانشناسی - آنچه در ذهن می گذرد

مختص کاربر ویژه
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۸۸: Recruit

یادگیری زبان انگلیسی Recruit

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۹۲: Persist

یادگیری زبان انگلیسی Persist

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۸۱: Advise

یادگیری زبان انگلیسی Advise

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۶۳: Organize

یادگیری زبان انگلیسی

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Brief

صفات پرکاربرد انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

فعل ۸۷: Anticipate

یادگیری افعال انگلیسی - Anticipate

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۴۶: Refuse

یادگیری زبان انگلیسی Refuse

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی