Menu
فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند


صفت‌های پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار: Separate

separate as an adjective

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفت های پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار: Selective

صفات پرکاربرد انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

فعل ۱۸: Decide

یادگیری زبان انگلیسی

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۵:‌ Spend

یادگیری زبان انگلیسی Spend

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Proper

صفت Proper به معنای مناسب

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

فعل ۲۱: Receive

یادگیری زبان انگلیسی Receive

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۱۶: Sell

یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران SELL

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۶۱: Remind

یادگیری زبان انگلیسی Remind

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۶۷: Fix

یادگیری زبان انگلیسی

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۳۲: Establish

یادگیری زبان انگلیسی Establish

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۴: Include

یادگیری زبان انگلیسی فعل Include

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۳: Stand

یادگیری زبان انگلیسی Stand

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۱: Leave

یادگیری زبان انگلیسی Leave

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۲: Provide

یادگیری زبان انگلیسی Provide

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم

متمم چیست و چه می‌کند؟
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟