Menu

اهمال کاری و به تعویق انداختن و نقش آن در ناشادی ما

یکی از ریشه های شاد نبودن در زندگی، اهمال کاری و به تعویق انداختن و کمال طلبی است

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

چگونه برنامه ریزی کنیم که آن را دوست داشته باشیم؟

روش برنامه ریزی موفق چیست و تکنیک های برنامه ریزی چه هستند

روش برنامه ریزی موفق
   

پرسشنامه کمال طلبی و تفکیک کمال طلبی مثبت و منفی

پرسشنامه کمال طلبی برای سنجش کمال طلبی مثبت و کمال طلبی منفی

خودشناسی
   
مختص کاربر آزاد
   

کمال طلبی و عوارض منفی آن در زندگی

کمال طلبی و عوارض آن در زندگی انسان کمال طلب

تمرین و مشارکت در بحث
   
خودشناسی
   
مختص کاربر آزاد
   

انسانهای کمال طلب و نشانه های کمال طلبی (۲)

کمال طلبی چیست و کمال طلبها چه ویژگیهایی دارند

خودشناسی
   
مختص کاربر آزاد
   

کمال طلبی چیست و کمال طلب ها، چه ویژگیهایی دارند؟

کمال طلبی چیست و نشانه های افراد کمال طلب چیست؟

خودشناسی