Menu

بالاخره تعریف کشور توسعه یافته و در حال توسعه چیست؟

ویژگی یک کشور توسعه یافته چیست؟

ایده متمم
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه