Menu

رابطه شادی و هدف گذاری | مدال نقره را ترجیح می‌دهید یا برنز؟

شادی، موفقیت و کسب مدال نقره در رقابت زندگی

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

حرکت آونگی در زندگی | در پی دستیابی به اهداف‌تان هستید یا کسب لذت؟

حرکتی آونگی میان لذت و هدف

کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب طراحی شادمانی | نکاتی برای شاد بودن در زندگی

راهنمای داشتن زندگی شاد

کارگاه زندگی شاد
   

کتاب هنر خوب زندگی کردن | رولف دوبلی | عادل فردوسی پور

کتاب هنر خوب زندگی کردن - رولف دوبلی و ترجمه عادل فردوسی پور و همکاران

کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

درباره توقعات بی جا و کاهش انتظار از دیگران

یک متن درباره توقع بی جا و انتظار از دیگران - بر اساس تعریف مهرطلبی

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   

کتاب هنر ظریف بی خیالی | مارک منسون

کتاب هنر ظریف بی خیالی - اثر مارک منسون

کارگاه زندگی شاد
   

شادن فرویده | خوشحال شدن از ناراحتی و شکست دیگران

شادن فرویده - خوشحال شدن از ناراحتی دیگران

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

نظریه مقایسه اجتماعی

نظریه مقایسه اجتماعی چیست و چه کاربردی دارد

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

رابطه شادمانی با شیوه‌ی نگاه به گذشته، حال و آینده

نگاه به گذشته و آینده

تمرین و مشارکت در بحث
   
دعوت به گفتگو
   

زندگی خود را طراحی کنید (معرفی کتاب ‌+ خلاصه)

خلاصه کتاب زندگی خود را طراحی کنید

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   

مرور درس‌های گذشته

کارگاه زندگی شاد

کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

اهمال کاری و به تعویق انداختن و نقش آن در ناشادی ما

یکی از ریشه های شاد نبودن در زندگی، اهمال کاری و به تعویق انداختن و کمال طلبی است

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

حالِ دوستِ دوستِ شما چطور است؟

حال دوست دوست شما چطور است؟

کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

اثر موسیقی موتسارت روی هوش را فراموش کنید اما…

اثر موسیقی موتسارت روی هوش

کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه