Menu

چند نکته و راهنمایی برای علاقه‌مندان به نوشتن کتاب | ست گادین

راهنمای نوشتن کتاب - ست گادین

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

چند نکته درباره‌ی بازخوانی متن

چند نکته درباره‌ی بازخوانی متن و بازنویسی متن

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

چند پیشنهاد نگارشی درباره‌ی دیدگاه‌ها و نوشته‌های دوستان متممی

نکات ویرایشی

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد
   

پیشنهاد مطالعه | کتاب خودم و مسائل مهم تر – چارلز هندی

کتاب خودم و مسائل مهم تر - نوشته چارلز هندی - انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

توافق بین نویسنده و خواننده در نوشته های غیرداستانی

قرارداد نانوشته بین نویسنده و خواننده

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

استعاره مفهومی چیست و چه کاربردی دارد؟

استعاره های مفهومی و نقش آنها در پرورش تسلط کلامی

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

آیا صدای خاص خودتان را در نوشتن پیدا کرده‌اید؟

زبان خاص شما - صدای شما در میان صداهای نویسندگان

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

آیا از درخت ایده برای نوشتن مقاله‌های خود استفاده می‌کنید؟

کاربرد درخت ایده در مقاله نویسی

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

انتخاب یک ایده اولیه برای تمرین نوشتن

تمرین نویسندگی و چالش نوشتن

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

ساختار یک متن غیر داستانی چگونه شکل می‌گیرد؟

ساختار متن غیر داستانی و غیر تخیلی

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

چالش نگارش یک متن هزار کلمه‌ای در چند گام

تمرین نویسندگی و چالش نوشتن

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)

تعریف کتاب و نوشته غیر داستانی چیست

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

چگونه مانند یک نویسنده کتاب بخوانیم؟

چگونه مانند نویسندگان بخوانیم

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

در جایگاه خواننده، چگونه کتاب می‌خوانیم؟

چگونه مانند یک نویسنده بخوانیم؟

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال