Menu
فایل صوتی آموزشی ویژگی‌‌های انسان تحصیل‌کرده

مسیرِ تبدیل شدن به یک انسان فرهیخته چیست و در این راه، باید به چه نکاتی دقت کنیم؟


پیش نویس پولی (۳): پول و موقعیت اجتماعی

پول و موقعیت اجتماعی

تمرین و مشارکت در بحث
   
روانشناسی پول
   
مختص کاربر ویژه
   

پیش نویس پولی (۲): تقدیس پول

پیش نویس های پولی - تقدیس پول

تمرین و مشارکت در بحث
   
روانشناسی پول
   
مختص کاربر ویژه
   

پیش نویس پولی (۱): اجتناب از پول و بحث‌های پولی

اجتناب از پول به عنوان یکی از پیش نویس های پولی

تمرین و مشارکت در بحث
   
روانشناسی پول
   
مختص کاربر ویژه
   

پیش نویس پولی (Money Script)

پیش نویس های پولی

تمرین و مشارکت در بحث
   
روانشناسی پول
   
مختص کاربر ویژه