Menu

درسهای پیتر دراکر: همیشه پاسخ این سوالات را آماده داشته باشید!

درس های پیتر دراکر

متفکران کلاسیک مدیریت    مختص کاربر آزاد    

درسهای پیتر دراکر: گذشته همیشه چراغ راه آینده نیست

درسهای پیتر دراکر

تمرین دارد    متفکران کلاسیک مدیریت    مختص کاربر آزاد    

پیتر دراکر در کلاس درس – قسمت دوم

پیتر دراکر به عنوان مشاور مدیریت

متفکران کلاسیک مدیریت    مختص کاربر ویژه    

مروری بر کتابهای پیتر دراکر (۲): یک نظریه پرداز اجتماعی!

پیتر دراکر کیست؟ مروری بر زندگی پیتر دراکر و کتابهای پیتر دراکر

بوی کاغذ    مختص کاربر آزاد    

پیتر دراکر کیست؟ مروری بر زندگی و کتابهای پیتر دراکر (۱)

پیتر دراکر کیست؟ مروری بر زندگی و کتابهای پیتر دراکر

متفکران کلاسیک مدیریت    مختص کاربر آزاد