مجموعه مطالب در زمینه پرورش تسلط کلامی | متمم | Page 3
Menu

استعاره مفهومی چیست و چه کاربردی دارد؟

استعاره های مفهومی و نقش آنها در پرورش تسلط کلامی

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

آیا صدای خاص خودتان را در نوشتن پیدا کرده‌اید؟

زبان خاص شما - صدای شما در میان صداهای نویسندگان

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

آیا از درخت ایده برای نوشتن مقاله‌های خود استفاده می‌کنید؟

کاربرد درخت ایده در مقاله نویسی

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

انتخاب یک ایده اولیه برای تمرین نوشتن

تمرین نویسندگی و چالش نوشتن

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

ساختار یک متن غیر داستانی چگونه شکل می‌گیرد؟

ساختار متن غیر داستانی و غیر تخیلی

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

چالش نگارش یک متن هزار کلمه‌ای در چند گام

تمرین نویسندگی و چالش نوشتن

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

تمرین نوشتن: از قتل کلمات نترسیم

جرأت و شهامت حذف کلمات و کوتاه کردن نوشته

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)

تعریف کتاب و نوشته غیر داستانی چیست

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

آیا شما مجموعه‌ای از عنوان مقاله‌های قابل نگارش دارید؟

آرشیو موضوعی مقالات

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

چگونه ابر کلمات بسازیم (با کلمات فارسی)

تولید ابر کلمات با کلمات فارسی

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   

چالش نوشتن: برای پایان سخنرانی و مقاله خود چه طرحی دارید؟

چند روش برای پایان سخنرانی و مقاله

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

چالش نوشتن: بحث را چگونه آغاز می‌کنید؟

کارگاه نوشتن و سرآغاز بحث

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

چالش نوشتن: شش سبک نگارش مطلب و تنظیم مقالات (۲)

آشنایی با سبکهای نگارش

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

چالش نوشتن: شش سبک نگارش مطلب و تنظیم مقالات (۱)

سبکهای نگارش مطلب

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال