Menu

URL چیست؟ چگونه URL بسازیم و از آن استفاده کنیم؟

مقاله - ساخت URL چگونه است و کاربرد URL چیست

تسلط بر تکنولوژی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

ارتباط خودرو با خودرو – گام بعدی در جهت کاهش سهم رانندگان

ارتباط الکترونیکی خودرو با خودرو

ایده متمم
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف ویکی چیست و ویکی‌ها با چه هدفی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

تعریف ویکی چیست

تسلط بر تکنولوژی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

سواد دیجیتال:‌ HTML چیست؟

HTML چیست؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه تکنولوژی
   

تفاوت واژه های شبکه، اینترانت، اینترنت و وب (سواد دیجیتال)

تفاوت اینترنت، تعریف اینترنت، شبکه، اینترانت، تعریف وب

مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه تکنولوژی
   

پایگاه داده یا دیتابیس (Database) چیست؟ (سواد دیجیتال)

پایگاه داده یا دیتابیس چیست؟

مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه تکنولوژی
   

سواد دیجیتال: تفاوت داده، فراداده (متادیتا) و اطلاعات در چیست؟

تفاوت داده و متادیتا و دیتا و اطلاعات در سیستم های اطلاعات مدیریت

مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه تکنولوژی
   

تفاوت واژه های دیجیتال، فیزیکی، آنلاین، آفلاین و مجازی

تفاوت فیزیکی دیجیتال مجازی آنلاین آفلاین

مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه تکنولوژی