مجموعه مطالب در زمینه هوش عاطفی | متمم
Menu

هوش هیجانی (هوش عاطفی) و کاربرد آن در مدیریت و کسب و کار

کاربرد هوش هیجانی در مدیریت و کسب و کار

هوش هیجانی
   

تعریف هوش هیجانی چیست؟

تعریف هوش هیجانی با ذکر منبع و اشاره به مقاله های هوش هیجانی

هوش هیجانی
   

کتاب هوش هیجانی دانیل گلمن (کتابی ساده اما غنی)

کتاب هوش هیجانی - نوشته دانیل گلمن

مختص کاربر ویژه
   
معرفی کتابهای روانشناسی
   
هوش هیجانی