مجموعه مطالب در زمینه هنر شفاف اندیشیدن | متمم
Menu

کتاب هنر شفاف اندیشیدن | رولف دوبلی | عادل فردوسی پور

کتاب هنر شفاف اندیشیدن - رولف دوبلی - ترجمه عادل فردوسی پور - نشر چشمه

تصمیم گیری