مجموعه مطالب در زمینه نوپای ناب | متمم
Menu

کتاب نوپای ناب یا The Lean Startup نوشته اریک ریس

کتاب نوپای ناب یا The Lean Startup

مختص کاربر ویژه
   
معرفی کتابهای مدیریتی