مجموعه مطالب در زمینه مهرناز مصباح | متمم
Menu

کتاب هنر همچون درمان | هنر چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند؟

کتاب هنر همچون درمان - آلن دوباتن و جان آرمسترانگ - مهرناز مصباح

پاراگراف فارسی
   

آلن دو باتن – درباره کارآفرینان و رویای کارآفرینی (خوشی‌ها و مصائب کار)

درباره کارآفرینی و نیز درباره رویاهای کارآفرینان - نوشته آلن دوباتن

پاراگراف فارسی
   
مختص کاربر آزاد