Menu

آیا شما از این روش یادگیری استفاده می‌کنید؟

روش یادگیری بر اساس توضیح و توصیف

تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    مهارت یادگیری    

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟

تانیا لومبروزو - بیگانه هایی از سیاره دیگر

تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    مهارت یادگیری    

تانیا لومبروزو (محقق روانشناسی شناختی)

تانیا لومبروزو - متخصص روانشناسی شناختی - دانشگاه کالیفرنیا - برکلی

معرفی کتابها و نویسندگان    مهارت یادگیری    

حافظه کوتاه مدت، حافظه بلند مدت و حافظه فعال چه هستند؟

حافظه کوتاه مدت و حافظه بلندمدت و حافظه فعال

مختص کاربر ویژه    مهارت یادگیری    

نیازسنجی آموزشی

توانمندی ها

عمومی    

تکنیک های یادگیری: چند روش برای اطمینان از یادگیری مناسب درس‌های متمم (۲)

روش ها و تکنیک های یادگیری

مختص کاربر آزاد    مهارت یادگیری    

نقشه ذهنی چیست؟ بررسی کاربردهای نقشه ذهنی در یادگیری

کاربردهای نقشه ذهنی چیست؟

مهارت یادگیری    

تکنیک های یادگیری: چند روش برای اطمینان از یادگیری مناسب درسهای متمم (۱)

تکنیک های یادگیری برای درس های متمم - مهارت یادگیری

مختص کاربر آزاد    مهارت یادگیری    

مهارت یادگیری و تکنیکهای یادگیری بهتر

مهارت یادگیری و مجموعه فایلهای صوتی مرتبط با آن

مهارت یادگیری    

کتابخوانی و توصیه هایی برای آن

کتاب و کتابخوانی

مهارت یادگیری    

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری کریستالی – ماجرای دروغ و فریب

دانلود فایل صوتی درباره یادگیری کریستالی - با موضوع دروغ و فریب در فنون مذاکره

تمرین دارد    رادیو متمم    مهارت یادگیری    

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری و یادگیری کریستالی – قسمت پنجم

دانلود فایل صوتی درباره یادگیری و یادگیری کریستالی

رادیو متمم    مهارت یادگیری    

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری – قسمت چهارم

دانلود فایل صوتی محمدرضا شعبانعلی درباره هنر یادگیری

تمرین دارد    رادیو متمم    مهارت یادگیری    

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری – قسمت سوم

دانلود فایل صوتی رادیو متمم درباره هنر یادگیری

رادیو متمم    مهارت یادگیری