Menu

تعریف ریسک پذیری چیست؟ آیا شما یک فرد ریسک پذیر هستید؟

تعریف ریسک پذیری چیست؟ افراد ریسک پذیر چه ویژگی هایی دارند؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
خودشناسی
   
مختص کاربر ویژه
   

تفاوت ریسک و عدم قطعیت (ابهام / عدم اطمینان)

تفاوت ریسک و عدم اطمینان یا عدم قطعیت یا ابهام

تصمیم گیری پیشرفته
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

معرفی مهارت ریسک کردن

مهارت ریسک کردن

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد