Menu

برنامه ریزی برای سخنرانی در جمع

برنامه ریزی برای سخنرانی در جمع

رادیو متمم
   
مهارت ارائه
   

سایت تد TED | پیشنهاد چند سخنرانی

مهارت ارائه
   

برای کاهش استرس سخنرانی باید “توهم شفافیت” را بشناسید

توهم شفافیت باعث افزایش استرس در سخنرانی و ترس از سخنرانی می‌شود

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت ارائه
   

مخاطب شناسی در سخنرانی | موضع مخاطب نسبت به سخنران و سخنرانی چیست؟

مخاطب شناسی و موضع مخاطب نسبت به سخنرانی شما

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت ارائه
   

برای تقویت فن بیان روی کدام مهارتها وقت بگذاریم؟ | آموزش فن بیان

تکنیک های تقویت فن بیان

تمرین و مشارکت در بحث
   
مهارت ارائه
   

مدیریت زمان در سخنرانی (هنگام استفاده از اسلاید و پاورپوینت)

زمان بندی ارائه و مدیریت زمان در سخنرانی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت ارائه
   

سخنرانی انگیزشی چیست و سخنران انگیزشی چه می‌کند؟

آنتونی رابینز به عنوان یکی از سخنرانان انگیزشی بزرگ دنیا

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت ارائه
   

بولت پوینت | چرا بولت گذاری در اسلایدسازی توصیه نمی‌شود؟

استفاده از بولت در اسلایدسازی با پاورپوینت

آموزش پاورپوینت و اسلایدسازی
   
مختص کاربر ویژه
   

اهمیت فضای سفید در اسلایدسازی | از اسلایدهای متراکم پرهیز کنید

آموزش پاورپوینت و اسلایدسازی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

رادیو متمم | ترکیب اطلاعات و سرگرمی در سخنرانی

رادیو متمم
   
مهارت ارائه
   

فایل صوتی رادیو متمم: مهارت سخنرانی

دانلود فایل صوتی درباره مهارت سخنرانی در جمع

رادیو متمم
   
مهارت ارائه
   

آموزش پاورپوینت | کار با عکس‌ها و تصاویر

مهارت اسلایدسازی با پاورپوینت

آموزش پاورپوینت و اسلایدسازی
   
مختص کاربر ویژه
   

توجه به شبکه بندی در طراحی اسلاید با پاورپوینت

اسلایدسازی توسط پاورپوینت

آموزش پاورپوینت و اسلایدسازی
   
مختص کاربر ویژه
   

توجه به مسیر حرکت چشم و جهت نگاه

مسیر حرکت چشم در اسلایدسازی توسط پاورپوینت

آموزش پاورپوینت و اسلایدسازی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه