مجموعه مطالب در زمینه مهارتهای استادی | متمم
Menu

جملاتی از کتاب مهارتهای استادی | رابرت گرین

کتاب مهارتهای استادی - رابرت گرین - ترجمه لیلی سالاری و مهران اره‌چی

پاراگراف فارسی
   
توسعه مهارتهای فردی