مجموعه مطالب در زمینه مصاحبه با رسانه ها | متمم
Menu

مصاحبه جف بزوس با فایننشال تایمز – سرگذشت آمازون (بخش دوم)

مصاحبه با جف بزوس آمازون

پاراگراف فارسی
   
مختص کاربر آزاد
   

مصاحبه جف بزوس با فایننشال تایمز – سرگذشت آمازون (بخش اول)

مصاحبه با جف بزوس - بنیان گذار سایت آمازون

پاراگراف فارسی
   
مختص کاربر آزاد
   

عباس کیارستمی و مصاحبه او در مورد فیلم کلوزآپ

عباس کیارستمی و توضیحات او در مورد کلوزآپ

پاراگراف فارسی
   
مختص کاربر آزاد