Menu

لید چیست؟ تعریف سرنخ یا Lead (مشتری راغب) در بازاریابی

تولید لید (Lead) یا مشتری راغب در تبلیغات و بازاریابی

تبلیغات
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه