Menu
دوره آموزشی برندسازی شخصی

در دنیای مبتنی بر اقتصاد شهرت، برندسازی شخصی ابزاری قدرتمند برای ایجاد تمایز است.


مزیت رقابتی چیست و از چه راه‌هایی ایجاد می‌شود؟

مزیت رقابتی چیست

استراتژی کسب و کار
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

مایکل پورتر | استراتژی رقابتی و مزیت رقابتی

مایکل پورتر - بررسی مفاهیم مطرح شده توسط پورتر از جمله استراتژی رقابتی و استراتژی های عمومی پورتر

استراتژی کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب مزیت رقابتی ملل (مایکل پورتر)

کتاب مزیت رقابتی ملل- نوشته مایکل پورتر

استراتژی کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه