مجموعه مطالب در زمینه مذاکره | متمم | Page 7
Menu

آموزش زبان بدن در مذاکره

آموزش زبان بدن در مذاکره - تکنیک های زبان بدن

ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن
   

اسلایدها و خبرنامه سمینار مذاکره

سمینار پیامها در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   

در مذاکره خودمان را زیادی زیرک نشان ندهیم

فریب در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   

کسی که با او مذاکره میکنم دیوانه است!

مذاکره کننده دیوانه - متمم - محل توسعه مهارتهای من

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   

پیامهای منفی کلامی و غیرکلامی در مذاکره

پیامهای غیرکلامی و پیامهای کلامی منفی

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   

دوره اصول و فنون مذاکره و تکنیک های مذاکره

اصول و فنون مذاکره و ترفندهای آن

اصول و فنون مذاکره
   
معرفی دروس دوره MBA
   

بایولوژی: بازاریابی، تبلیغات و فروش

بایولوژی بازاریابی فروش تبلیغات برندینگ

بایولوژی: نگاه تازه‌ای به بازاریابی و فروش
   
معرفی دروس دوره MBA