مجموعه مطالب در زمینه مذاکره | متمم | Page 6
Menu

دکتر آلبرت محرابیان از پیش‌تازان و قربانیان زبان بدن

دکتر آلبرت محرابیان و نظریه او درباره زبان بدن و ارتباط غیرکلامی

ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن
   

انواع خشونت در رابطه با دیگران

انواع خشونت و رفتارهای ناشی از خشم

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

کلیپ تصویری سمینار پیامها در مذاکره (۹)

سمینار پبامها در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه
   

کلیپ تصویری سمینار پیامها در مذاکره (۸)

سمینار پیامها در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه
   

کلیپ تصویری سمینار پیامها در مذاکره (۶)

سمینار مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه
   

کلیپ تصویری سمینار پیامها در مذاکره (۵)

سمینار پیامها در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   

کلیپ تصویری سمینار پیامها در مذاکره (۴)

اصول و فنون مذاکره
   

کلیپ تصویری سمینار پیامها در مذاکره (۳)

مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   

کلیپ تصویری سمینار پیامها در مذاکره (۲)

سمینار محمدرضا شعبانعلی

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه
   

کلیپ تصویری سمینار پیامها در مذاکره (۱)

سمینار پیامها در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه
   

فیلم سمینار آموزشی مذاکره و زبان بدن | محمدرضا شعبانعلی

سمینار آموزشی مذاکره - پیامها در مذاکره - محمدرضا شعبانعلی

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه
   

مذاکره قرارداد فرنچایز

مذاکره قرارداد فرنچایز

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه
   

آیا در مذاکره و تدوین قرارداد، به مذاکره مجدد فکر می‌کنید؟

مذاکره قرارداد و نکاتی که باید قرارداد مذاکره در نظر گرفته شود

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه
   

مکانیزم های دفاعی و کارکرد آنها در مذاکره

فروید و مکانیزمهای دفاعی در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه