Menu

مذاکره توافق نامه های سطح خدمات | مفاد توافق نامه SLA چیست؟

توافق نامه سطح خدمات - قرارداد خدمات

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

مذاکره تجاری | مهارتهای ضروری برای تبدیل شدن به یک مذاکره کننده حرفه ای (۱)

مذاکره تجاری چیست و چگونه می‌ توان به یک مذاکره کننده تجاری حرفه ای تبدیل شد

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه
   

رویالتی چیست و چگونه پرداخت می‌شود؟

مذاکره در مورد رویالتی و مبلغ پرداختی در قراردادهای لایسنس

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه
   

مذاکره قراردادهای لیسانس | مفاد قراردادهای لیسانس (لایسنس)

مذاکره تجاری - عقد قراردادهای لیسانس

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه
   

مذاکره قرارداد فرنچایز

مذاکره قرارداد فرنچایز

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه
   

آیا در مذاکره و تدوین قرارداد، به مذاکره مجدد فکر می‌کنید؟

مذاکره قرارداد و نکاتی که باید قرارداد مذاکره در نظر گرفته شود

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه