Menu

چند سوال کلیدی در مذاکره کسب و کارها (مذاکره های بین سازمانی)

مذاکره سازمانی - مذاکره بین کسب و کارها

اصول و فنون مذاکره    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

نقشه راه تبدیل شدن به یک مذاکره کننده تجاری حرفه‌ای (۵)

مذاکره کننده حرفه ای در مذاکره های تجاری - نقشه راه

اصول و فنون مذاکره    مختص کاربر ویژه    

مذاکره تجاری و نقشه راه تبدیل شدن به یک مذاکره کننده حرفه ای (۴)

اصول و فنون مذاکره تجاری و بین المللی

اصول و فنون مذاکره    مختص کاربر ویژه    

مذاکره تجاری – مهارتهای تبدیل شدن به یک مذاکره کننده حرفه ای چیست؟ (۳)

نقشه راه موفقیت در مذاکره تجاری

اصول و فنون مذاکره    مختص کاربر ویژه    

مذاکره تجاری – مهارتهای ضروری برای تبدیل شدن به یک فرد حرفه ای در مذاکره چیست؟ (۲)

مذاکره تجاری و اصول و تکنیک ها و ترفندهای تبدیل شدن به یک مذاکره کننده حرفه ای بین المللی

اصول و فنون مذاکره    مختص کاربر ویژه    

مذاکره تجاری – مهارتهای ضروری برای تبدیل شدن به یک فرد حرفه ای در مذاکره چیست؟ (۱)

مذاکره تجاری چیست و چگونه می‌ توان به یک مذاکره کننده تجاری حرفه ای تبدیل شد

اصول و فنون مذاکره    مختص کاربر ویژه    

مذاکره قراردادهای لیسانس (۳): رویالتی چیست و در چه قالبهایی پرداخت می شود؟

مذاکره در مورد رویالتی و مبلغ پرداختی در قراردادهای لایسنس

اصول و فنون مذاکره    مختص کاربر ویژه    

مذاکره قراردادهای لیسانس (۲): مفاد قرارداد لیسانس – ترم‌های Grant

مذاکره مفاد قرارداد لایسنس - قرارداد لیسانس

اصول و فنون مذاکره    مختص کاربر ویژه    

مذاکره قراردادهای لیسانس (۱): قراردادهای لیسانس (لایسنس) چه هستند؟

مذاکره تجاری - عقد قراردادهای لیسانس

اصول و فنون مذاکره    مختص کاربر ویژه    

مذاکره قرارداد فرنچایز – قسمت دوم

قرارداد فرنچایز و مذاکره در مورد آن

اصول و فنون مذاکره    مختص کاربر ویژه    

مذاکره قرارداد فرنچایز – قسمت اول

مذاکره قرارداد فرنچایز

اصول و فنون مذاکره    مختص کاربر ویژه    

دوره اصول و فنون مذاکره و تکنیک های مذاکره

اصول و فنون مذاکره و ترفندهای آن

اصول و فنون مذاکره    معرفی دروس دوره MBA