Menu
دوره آموزشی برندسازی شخصی

در دنیای مبتنی بر اقتصاد شهرت، برندسازی شخصی ابزاری قدرتمند برای ایجاد تمایز است.


منابع و مدیریت منابع (Resource Management)

منابع و مدیریت منابع

تفکر استراتژیک
   

فایل صوتی مدیریت منابع‌: استهلاک و پرورش منابع

مدیریت منابع و استهلاک منابع

تفکر استراتژیک
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

فایل صوتی مدیریت منابع‌: ظرفیت جذب منابع و پرورش آنها

مدیریت منابع و ظرفیت جذب منابع

تفکر استراتژیک
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

فایل صوتی مدیریت منابع: چگونه در ارزیابی منابع خطا می‌کنیم؟

فایل صوتی مدیریت منابع

تفکر استراتژیک
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

فیل سفید در استراتژی، مدیریت و کسب و کار

تفکر استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه