Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu

کتاب مدیریت بحران | اصول انسانی مدیریت پس از وقوع فاجعه‌ها |‌ بخش ۱ و ۲

کتاب مدیریت بحران

مختص کاربر ویژه
   
معرفی کتابهای مدیریتی
   

مدیریت زندگی در زنجیره بحران‌ها

مدیریت بحران در شرایطی که زنجیره بحران ها به وجود می آیند

ایده متمم
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه