مجموعه مطالب در زمینه مدیریت بازاریابی | متمم | Page 2
Menu

بازاریابی موبایلی (موبایل مارکتینگ)

بازاریابی موبایلی یا موبایل مارکتینگ به عنوان یکی از انواع بازاریابی

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

کتاب بازاریابی دهان به دهان | اندی سرنوویتز

کتاب بازاریابی دهان به دهان

مدیریت بازاریابی
   

برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی

برنامه تبلیغاتی شامل چه چیزهایی است؟

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

تعریف ارتباطات بازاریابی چیست؟

ارتباطات بازاریابی چیست؟ ارتباطات بازاریابی چگونه تعریف می‌شود؟

مدیریت بازاریابی
   

کتاب طراحی و توسعه محصول جدید

کتاب طراحی و توسعه محصول جدید (اولریش و اپینگر)

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

تعریف بازاریابی چیست؟ (تعریف مارکتینگ)

تعریف بازاریابی چیست

مدیریت بازاریابی
   

بخش بندی بازار – تقسیم بندی بازار و مشتریان چگونه به ما کمک می‌کند؟

بخش بندی مشتریان - معرفی کارگاه مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی
   

مثال تقسیم بندی بازار – بخش بندی بازار موبایل

تقسیم بندی بازار موبایل - بخش بندی بازار موبایل و خدمات مخابراتی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

اهمیت و کاربرد فرایند طراحی و توسعه محصول جدید

طراحی محصول جدید

مدیریت بازاریابی
   

توسعه محصول جدید (طراحی محصول و سایر فعالیت‌های وابسته)

طراحی محصول جدید

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

تقسیم بندی بازار و انتخاب بازار هدف

تقسیم بندی بازار یا بخش بندی بازار چیست؟ چرا برای انتخاب بازار هدف به تقسیم بندی بازار نیاز داریم؟

مدیریت بازاریابی
   

میوه دوریان و درسی در طراحی محصول (ست گادین)

میوه دوریان و طراحی محصول

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

بازاریابی پایگاه داده (استفاده از اطلاعات مشتریان برای ارتباط با آنها)

بازاریابی پایگاه داده

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

معرفی فیلیپ کاتلر

فیلیپ کاتلر

مدیریت بازاریابی