مجموعه مطالب در زمینه مدلهای ذهنی | متمم
Menu

فرهنگ علمی | از کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی ایران

کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی ایران - دکتر محمود سریع القلم

پاراگراف فارسی
   
مدلهای ذهنی
   

تعریف مدل ذهنی

تعریف مدل ذهنی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدلهای ذهنی
   

پروژه پایانی درس مدل ذهنی

مختص کاربر ویژه
   
مدلهای ذهنی
   

در پایان درس مدل ذهنی، باید چه چیزهایی را آموخته باشم؟

مدل های ذهنی

مختص کاربر ویژه
   
مدلهای ذهنی
   

تعریف مدل، تئوری و قانون چیست و چه تفاوتی دارند؟

تفاوت مدل، نظریه، فرضیه و قانون

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدلهای ذهنی
   

پارادایم چیست ؟ پارادایم شیفت به چه معناست؟

تغییر پارادایم در حوزه استراتژی و کسب و کار

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدلهای ذهنی