مجموعه مطالب در زمینه عادل فردوسی پور | متمم
Menu

کتاب هنر شفاف اندیشیدن | رولف دوبلی | عادل فردوسی پور

کتاب هنر شفاف اندیشیدن - رولف دوبلی - ترجمه عادل فردوسی پور - نشر چشمه

تصمیم گیری