مجموعه مطالب در زمینه صنعت تبلیغات | متمم
Menu

ژان ماری درو – جهان از نگاه یک تبلیغات‌چی

ژان ماری درو - از متخصصان برتر صنعت تبلیغات در جهان

مختص کاربر ویژه
   
معرفی کتابها و نویسندگان
   

تاریخچه تبلیغات در ایران و جهان | مرور پنج مرحله کلیدی در صنعت تبلیغات

تاریخچه تبلیغات در ایران و تاریخچه تبلیغات در جهان

تبلیغات
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف حوزه های ATL و BTL و TTL در تبلیغات

تعریف ATL و BTL در تبلیغات

تبلیغات
   
مختص کاربر ویژه
   

آشنایی با ساختار صنعت تبلیغات

ساختار صنعت تبلیغات

تبلیغات
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه