Menu

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Astonishing

صفت Astonishing به معنای بسیار شگفت انگیز

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه