Menu
فایل صوتی آموزشی ویژگی‌‌های انسان تحصیل‌کرده

مسیرِ تبدیل شدن به یک انسان فرهیخته چیست و در این راه، باید به چه نکاتی دقت کنیم؟


پیتر شوارتز – متخصص آینده پژوهی و سناریو نویسی در تحلیل استراتژیک

پیتر شوارتز - آینده پژوهی، سناریو نویسی و تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   
معرفی کتابها و نویسندگان
   

چند نکته در سناریو نویسی برای یک استراتژیست: آرکتایپ های سناریو

استفاده از آرکتایپ های سناریو در تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

سناریو چیست؟ نقش سناریو نویسی در تقویت تفکر استراتژیک

سناریو نویسی چیست؟ سناریو چیست و چه کاربردی در تفکر استراتژیک دارد؟

تفکر استراتژیک
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه