Menu

سرنوشت سامسونگ در دوران غیبت مدیر ارشد (لی جی یونگ)

مدیرعامل سامسونگ دستگیر و زندانی شد

ایده متمم
   
مختص کاربر ویژه